Bli medlem

Ett krav som dessutom ställs för att få sända program genom vår kanal är att det finns en ansvarig utgivare för sändningen. Denna ansvarige måste vara en förening eller organisation och om du är en privatperson som vill sända så hjälper vi dig att hitta detta, om du inte redan är knuten till en förening. Det kostar 500 kronor att bli medlem hos oss och du har sedan möjlighet att sända dina program nästan obehindrat!

Organisationen som knyter sig som medlem till oss är sedan fullt ansvarig för eventuella brott mot yttrandefrihet, förtal, diskriminerings lagar med mera. Det är alltså en garanti på att de som väljer att sända detta ser till att det är kvalitativt innehåll som visas, och som helt och fullt följer de lagar och regler som utgivare måste följa.

För att bli ansvarig utgivare krävs att du är bosatt i Sverige, inte är försatt i konkurs och att du är minst 18 år gammal!