Historien om oss

Vi startade vår verksamhet i slutet av 90-talet och har sedan dessa eftersträvat att uppnå och kunna få till den ursprungliga vision som vi hade. Nämligen att alla ska kunna sända sitt eget budskap och dela med sig av detta som ett sätt att stärka yttrandefriheten för privatperson. Föreningen bildades då i samband med IOGT, studiefrämjandet och medborgarskolan.

Den föregående föreningen fick lägga ner sin verksamhet ett par år innan vi började och det var också detta som gjorde att det kändes ytterst aktuellt att komma igång med en efterföljare. Den tidigare föreningen fick lägga ner då de hade problem med det finansiella och vår vision blev därför att se till att lyckas uppehålla det genom att åtminstone inför sponsrade program. Vi insåg nämligen att det är helt omöjligt att kunna sända tvprogram, betala för utrustning och lokaler på de låga kommunala bidrag som vi får. Dock så motsätter vi oss starkt till att det skulle sändas kommersiella tvreklamer mellan inslagen.

Detta är alltså lite kort om historien bakom denna verksamhet och vi brinner än idag mycket starkt för dessa frågor och vill helt enkelt alltid se till att det finns riktigt bra möjligheter för alla som vill vara med och uttrycka sig själva. Så du är väldigt välkommen in för att se hur vi arbetar, eller lämna in ett programförslag med dig själv eller någon annan som programledare!