Medlemmar

Det är våra medlemmar som är ansvariga för att sändningarna uppnår de hårda krav som ställs på public access tv. Många olika typer av föreningar och organisationer vill alltid sända program genom vår kanal och det blir därför uppskattat för många att ges tillfälle att göra det i samarbete med oss!

IDKA Institutet för digitala konstarter

Medieprogrammet Borgarskolan

Helges Aktivitetshus

Fritidsgården Treffen

Pingstkyrkan i Gävle

Casinostugan

Somalisk Kultur Center Förening

Djurens Rätt

Kulturhus Lätting