Regler

I stort sett allt får sändas så länge det inte innehåller reklam eller kommersiella meddelanden av något slag. Produktexponering mellan programmen existerar överhuvudtaget inte men även product placements är otillåtna. Vi har även rena informationstexter som till exempel samhällsinformation, föreningsinformation och liknande. Eftersom att vi arbetar ideellt så har vi ju ingen budget att lägga ner på våra program, så vi satsar istället på att på ett bra och effektivt sätt lägga upp våra sponsorer i samband med programmen. Detta är dock inte reklam och är dessutom en nödvändighet för att den här typen av verksamhet ska kunna fungera ens på denna nivå.

dekal-ingen-reklam-fraktfri

Förutom reklam så får vi på frikanalen inte heller visa någon form av  pornografi, våld, förtal, eller någonting som bryter mot diskrimineringslagar eller upphosvrättsskyddat material. I övrigt går det mesta bra att sända så länge det inte bryter mot någon eller några av dessa regler. Exempel på sändningar genom friakanalen är religiösa samfund, föreningar, egenproducerade filmer, nyhetskommentarer med mera. Vi vill att alla som har en idé som går att sända hör av sig, även om du inte personligen måste vara delaktig, vilket många kan tycka känns jobbigt. Så har vi några personer som mer än gärna ställer upp på detta!